Lot 272

TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 1995 (1) 92 WA TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 1998 (1) TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 1999 (1) TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 2000 (1)


TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 1995 (1) TUSCANY. 92 WA TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 1998 (1) TUSCANY. TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 1999 (1) TUSCANY. TENUTA SAN GUIDO SASSICAIA 2000 (1) TUSCANY. 4 BTS. PER LOT $900 - $1,300
Price Realised: $2058Share on: